KIRJALIKUD TÕLKED VENE KEELEST EESTI KEELDE

Tõlketeenuse hind: 7.- eurot/lk. (1 lehekülg = 1800 tähemärki koos tühikutega)

Töökogemus tõlkijana alates 2004. aastast.                  

Temaatika: volikirjad, lepingud, KÜ koosolekute protokollid, avaldused, seletuskirjad, kaebekirjad, tunnistused, kasutusjuhendid jne.

Enesetutvustus - https://youtu.be/9Y6dpssprQw

Tel: +372 58039145

E-post: gunnarkarindi@gmail.com

Viimati muudetud: 17.12.2018

 

ПИСЬМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ С РУССКОГО НА ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК

Стоимость перевода 1 страницы: 7 EUR. (1 страница = 1800 символов с пробелами)

Опытный переводчик (эстонец по национальности) осуществляет письменные переводы с русского на эстонский язык. Превод текста на любую тематику:доверенности,  договора, протоколы собраний КТ, заявления, объяснительные записки, жалобы, свидетельства,руководства эксплуатации и т. д.

Самопредставление - https://youtu.be/oKo2eN4L8zQ

Тел. +372 58039145

E-mail: gunnarkarindi@gmail.com

Последнее изменение: 17.12.2018